Disclaimer

Disclaimer Streaming Media Dienst UvA

Deze disclaimer is van toepassing op de Streaming Media Dienst van de Universiteit van Amsterdam. Deze website bevat auteursrechtelijk beschermde werken. Door deze Dienst te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en disclaimer.

De Streaming Media Dienst van de UvA wordt met grote zorg samengesteld, desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De UvA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via deze website c.q. bij misbruik werken te verwijderen. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van Streaming Media Dienst contact op te nemen met servicedesk-icts@uva.nl

De werken op de Streaming Media Dienst zijn uitsluitend bestemd voor eigen of intern gebruik door studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam en/of gebruik ten behoeve van niet-commercieel onderwijs en/of voor niet-commerciƫle doeleinden.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de werken openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van de maker/rechthebbende. De Universiteit van Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onrechtmatig openbaar maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. De UvA wijst iedere aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van onrechtmatige openbaarmaking van werken waarvan het auteursrecht toekomt aan een derde, van de hand en zal in dat verband verwijzen naar de gebruiker die het bestand zonder toestemming van de auteursrechthebbende op Streaming Media Dienst plaatste. Indien er aanwijzingen zijn dat degene die het materiaal heeft geplaatst niet de auteursrechthebbende is noch toestemming heeft om het materiaal openbaar te maken, behoudt de UvA zich het recht voor dit materiaal te verwijderen en de gebruiker die het materiaal heeft geplaatst, de toegang tot de Streaming Media Dienst te ontzeggen. Indien een auteursrechthebbende bij Universiteit van Amsterdam schade claimt voor het onrechtmatig openbaar maken van zijn werk, zal deze door UvA worden doorverwezen naar die gebruiker die het materiaal heeft geplaatst.

De Universiteit van Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid, fouten of onnauwkeurigheden in het materiaal op deze website of voor de gevolgen die uit het gebruik van de Streaming Media Dienst voortvloeien.
Aan de inhoud van de Streaming Media Dienst UvA kunnen geen rechten worden ontleend.
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Streaming Media Dienst.